Monastery:
Karmelici, Kcynia (Niepokalane Poczęcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 11.06.2016 22:27

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 28.10.1835 r. Data faktycznej kasaty: 04.11.1835 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kcynia

Name at the time of dissolution: Exin

Other name(s): ros. Кцыня [pol. Kcynia, ang. Ktsynya]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski

Additional location information: gmina Kcynia

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Przenajświętszego Sakramentu

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 28.10.1835 r.
  • Date of actual dissolution: 04.11.1835 r.
  • Description:

   data 4.11.1835 dotyczy listu arcb. Dunina do konsystorza gn. z dyspozycjami w sprawie losów zlikwidowanego klasztoru, wysłanego po otrzymaniu decyzji o likwidacji klasztoru z 28.10.1835

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.9916 17.4884 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Links

Foto

autor: Przemysław Jahr
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kcynia_klasztor.jpg