Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż)
Kimbarówka, klasztor, second half of the XVIII cent.
introduced: 19.04.2014 14:31 | last update: 15.01.2015 09:08
Kimbarówka, kościół klasztorny, 1775 r.
introduced: 19.04.2014 14:31 | last update: 15.01.2015 09:08