Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż)
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842, 20.06.1829 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Д.с.с. [действительный статский советник] Стороженко о неблагонадежности монахов и монахинь Кимбаровских мужских и женских м-рей цистерсов / Rzeczywisty radca stanu Storożenko o nieprawomyslności zakonników i zakonnic z męskich i żeńskich klasztorów cyste, 1864 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15