Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż)
Babicki, (im. zak.:) Wincenty (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:59 | last update: 27.05.2016 12:59
Biculewicz, (im. zak.:) Hilary (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:56 | last update: 27.05.2016 12:56
Boguszewski, (im. zak.:) Ksawery (Cystersi)
introduced: 26.05.2016 13:37 | last update: 26.05.2016 13:37
Borkomski (Borkowski), (im. zak.:) o. Tadeusz (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:47 | last update: 27.05.2016 12:47
Brodzki, (im. zak.:) Melit (Cystersi)
introduced: 26.05.2016 13:46 | last update: 26.05.2016 13:46
Chołodowicz, (im. zak.:) Aleksander (Cystersi)
introduced: 26.05.2016 13:50 | last update: 26.05.2016 13:50
Gronkowski, (im. zak.:) Ignacy (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:53 | last update: 27.05.2016 12:53
Grygałłowicz, (im. zak.:) Innocenty (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:40 | last update: 27.05.2016 12:40
Kwieciński, (im. zak.:) Wincenty (Cystersi)
introduced: 27.05.2016 12:36 | last update: 27.05.2016 12:36
Lebiedziejewski (Liebiedziewizki), (im. zak.:) Henryk (Cystersi)
introduced: 26.05.2016 13:42 | last update: 26.05.2016 13:42

1 2