Monastery:
Karmelici, Kłodawa (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 10:29

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1691 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kłodawa

Other name(s): niem. Tonningen (1940–1945), lit. Klodava, ros. Клодава [pol. Kłodawa, ang. Klodava]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kolski

Additional location information: gmina Kłodawa

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1691 r.

Description:

Według Encyklopedii Katolickiej, fundacja miała miejsce w 1623 r., a fundatorem był Franciszek Krzykowski (EK, 9, 188).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Przenajświętszego Sakramentu

Archbishopric: warszawskie

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1864 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.25408 18.9185 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Kłodawa, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 188
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675

Foto

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:K%C5%82odawa_-_klasztor_karmelit%C3%B3w.jpg