Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Kłodzko (MB Różańcowa) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 10:35

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1247 - 1248 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kłodzko

Other name(s): łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium; czes. Kladzko, niem. Glatz, lit. Klodzkas, ros. Клодзко [pol. Kłodzko, ang. Klodzko]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1247 - 1248 r.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Różańcowa

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska pw. św. Jadwigi (Śląskiej)

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1810 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.4372 16.6561 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Kłodzko, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 189-190
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 224 nr 3