Monastery:
Bazylianie, Kobryń dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 17:45

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1838 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kobryń

Current name(s): Кобрын [pol. Kobryn, ang. Kobryn]

Other name(s): niem. Kobryn, lit. Kobrynas, ros. Кобрин [pol. Kobrin, ang. Kobrin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] kobryński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: archimandria

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: brzeska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1838 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.2147 24.3557 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675