Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Kobryń
Akta procesowe Teresy z Ogińskich Sołłohubowej z lat 1752-1754 dot sporu z bazylianami w Kobryniu o zagarnięcie zboża, 1752 - 1754 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Inwentarz Cerkwie y Monastera Archimandryi Kobrynskiey z Opisaniem Folwarkow, Wsiow, Podanstwa y Ich Powinności, Robocizny, Sprzężaiow, Dani, etc. Et quidem Primo Sprzętów Cerkiewnych Złota, Srebra, Apparatow etc. Przy podaniu teyze Archimandryi Kobrynski, 1741 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Inwentarz Klasztoru Bazylianskiego Kobryńskiego wskutek Ukazu Jego Imperatorskiej Mości z prześwietnego Greko-Unitskiego Litewskiego Duchownego Konsystorza za N. 8066 pod Dattą 27 Oktobra 1836 Roku przy podaniu w Rządy wspomnianego Klasztoru […] Xiędzu Ko, 1837 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobrynskiego Bazylianskiego po Smierci W˚ Imci Xiędza Lucyda Woyniłowicza Opata Kobrynskiego Bazyliana za Instrumentem […] Xiędza Jozafata Bułhaka Biskupa Dyecezyi Brzeskiey przeze mnie nizey podpisanego, przy podaniu w Adminis, 1800 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobryńskiego Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o przy podaniu tegoż JX. Jozafatowi Stobodzkiemu Z[akonu] S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o Opatowi Kobryńskiemu przez X. Jozafata Raczyńskiego tegoż Zakonu Superyora Torokański, 1826 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Klasztoru Opactwa Kobryńskiego Zakonu S[więteg]o Bazylego W[ielkieg]o przy podaniu tegoż […] JXu Sylwestrowi Antonowiczowi Zakonu S[więtego] Bazylego W[ielkieg]o Opatowi Kobryńskiemu, przez Xa Atanazego Falkowskiego, tegoż Zakonu Ex Proto Archim, 1803 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Podawczy Funduszu byłego Nowosieleckiego Bazylianskiego Klasztoru teraz przyłączaiącego się na mocy naywyższego zezwolenia do Kobrynskiego Opackiego Klasztoru dla powięszkenia Funduszu Greko Unitskiey Duchowney Powiatowey Szkoły przy tymże Klasz, 1834 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29
Wizyta Kanoniczna Opackiego Klasztoru Bazylianskiego Kobryńskiego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3 9bra 1804 Roku pod Nm 491 […] wydanego, przez niżey piszącego się tymże Instrumentem przeznaczonego Wizytatora rozpoczęta dnia 1, 1804 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28