Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kobylin (Narodzenie Pańskie ) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 18:50

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1456 r.
 • Restitution

  1929 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 12.08.1831 - 30.12.1831 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kobylin

Other name(s): ros. Кобылин [pol. Kobylin, ang. Kobylin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński

Additional location information: gmina Kobylin

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1456 r.

Description:

Fundacja Katarzyny Kobylińskiej i jej synów Wojciecha i Mikołaja (EK, 9, 253).

Klasztor miał bogatą bibliotekę (ok. 2000 dzieł), działały przy nim bractwa: św. Anny (od 1597 r.) Paska św. Franciszka z Asyżu (od 1604 r.) i św. Antoniego z Padwy (od 1682 r.) (EK, 9, 253).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Narodzenie Pańskie

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 12.08.1831 - 30.12.1831 r.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1929 r.
  • Description:

   W latach 1931-39 prowadzili niższe seminarium duchowne, po II wojnie światowej nowicjat, a następnie ponownie seminarium duchowne do 1962 r. (EK, 9, 253).

Map

Location: exact

Geolocation: 51.7152 17.2311 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Wrzeszcz Maria, Kobylin, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 252-253