Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kodnia (MB Pocieszenia) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 19:41 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1644 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: ending of the XVII cent.
 • Restitution

  1767 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kodnia

Current name(s): Кодня [pol. Kodnia, ang. Kodnya]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] żytomierski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1644 r.

Description:

Fundacja Krzysztofora Tyszkiewicza; 1644 lub 1646

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Pocieszenia

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: ending of the XVII cent.
  • Description:

   Pierwotna fundacja zniszczona na skutek napadów tatarskich

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Restitution

Restytucje przed 1772
  • Date: 1767 r.
  • Description:

   Restytucji dokonał Józef Głębocki

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0889 28.6917 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 136-137
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Links

Foto

z prawej u góry zapewne kościół i klasztor augustianów-eremitów