Monastery:
Bazylianie, Kołomyja (Zwiastowanie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 05.10.2016 14:26 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1700 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: around 1732
Expand all sections

Name

Main town / village: Kołomyja

Current name(s): Коломия [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Other name(s): niem. Kolomyja, ros. Коломыя [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kołomyjski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1700 r.

Description:

pierwotnie prawosławny, w tym roku przystąpił do unii

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. ruskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Diocese: lwowska unicka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: Zwiastowanie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. ruskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Diocese: lwowska unicka

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: around 1732
  • Description:

   Po kasacie klasztoru kościół został rozebrany, na jego miejscu powstała cerkiew Michała Archanioła, konsekrowana w 1871 r.
   , klasztor zamieniono na magistrat (EK, 9, 430).

Closure not through dissolution

Previously occupied by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 48.507 25.09 (hide map)

Strony na temat miejscowości: