Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Kołomyja (Zwiastowanie NMP)
Akta dotyczące spraw majątkowych Klasztoru OO. Dominikanów w Kołomyji, 1701 – 1779, 1701 - 1779 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
"Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1803 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00