Mobilia

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Kołomyja (Zwiastowanie NMP)
obraz, Matka Boska Częstochowska, 1635 r.
introduced: 22.10.2014 23:29 | last update: 22.10.2014 23:29
obraz, Matka Boska z Dzieciątkiem / Matka Boska Kołomyjsko-Pokucka, 1635 r.
introduced: 15.04.2016 09:13 | last update: 15.04.2016 09:13
obraz, Męczennicy dominikańscy pomordowani w Kołomyi, XVII century - XVIII century
introduced: 15.04.2016 09:14 | last update: 15.04.2016 09:14