Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Kołtyniany (Niepokalane Poczęcie NMP)
Akt Wizyty Generalney Kościoła Parafialnego Klasztoru y całego Majątku Xięży Franciszkanów Kołtyniańskich w Powiecie Zawileyskim położonych wedle ukazów Jego Imperatorskiey M[ości] z Zalecenia […] Collegium Rzymsko Katolickiego a przez […] Kossakowskiego, 1804 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarz Kościoła Kołtyniańskiego Założenia SS. Apostołów Piotra y Pawła, tak ołtarzow, obrazow, srebra, apparatow, y wszelakich potrzeb, nalezących tak budynków klasztornych, cyny, […] Xiąg […] spisany w roku 1675 M[iesią]ca August[a] 14, 1675 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Rapport Nro 3 o Stanie Szkół Kołtyniańskich XX. Franciszkanów Powiatu Zawileyskiego, Gubernij Wileńskiey do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu od Szkoły Kołtyniańskiey Roku 1803 Miesiąca Marca 21 Dnia Podany, 1803 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Rapport o Rozpoczęciu Szkół Publicznych Kołtyniańskich Powiatu Zawileyskiego XX. Franciszkanów podany do Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu Roku 1803 Dnia 15 Pazdziernika, 1803 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta Klasztoru Kołtynianskiego JXXzy Franciszkanow Zakonu Oyca Sgo Franciszka Konwentuatow Gubernij Litewsko-Wileńskiey Powiatu Zawileyskiego Dekanatu Zawileyskiego z Roku 1818, 1819 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta Kościoła Parafialnego i Klasztoru Kołtynianskiego w Guber[ni] Wilen[skiej], powiecie Zawileyskim w Miasteczku Kołtynianach w Dekanacie Swięciańskim przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezalnego Wilen[skiego] za Rok 1830 odprawiona i we czterec, 1830 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28