Monastery:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 21:17 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1185 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Koprzywnica

Other name(s): ros. Копшивница [pol. Kopszywnica, ang. Kopshivnitsa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Kościół po remoncie, ob. parafialny. Z klasztoru zachowało się skrzydło wschodnie, w dawnym kapitularzu ob. lapisarium

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1185 r.

Description:

- Klasztor ufun. komes Mikołaj z rodu Bogoriów, przy współudziale Kazimierza Sprawiedliwego w 1185 r. - zakonnicy z opatem Teodorykiem przybyli z klasztoru Morimond; (konsekracja kościoła i klasztoru nastąpiła w 1207 r. przez biskupa krakowskiego Pełkę <> z nadaniem świątyni wezwania Najświętszej Marii Panny i św. Floriana)

Szereg przywilejów nadał Władysław Jagiełło. Opaci wielokrotnie przeprowadzali wizytacje polskich klasztorów cysterskich. Klasztor miał bogato wyposażoną bibliotekę w dzieła teologiczne i liturgiczne (w chwili kasaty 2572 woluminy) (EK, 9, 807).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: NMP, św. Florian

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Date of actual dissolution: 1819 r.
  • Description:

   Data okupacji nie znana, ewakuacja 1.08.1820

   -dzięki biskupowi sandomierskiemu od 1821 r. kościół klasztorny pod opiekę objęła parafia. Budynki klasztorne wydzierżawiono, przekształcono na składy i mieszkania służbowe, a częściowo rozebrano na materiał budowlany, - pożar w czasie II wojny światowej, zniszczenie dachu kościoła wraz sygnaturką oraz częścią klasztoru, którą z wyjątkiem skrzydła wschodniego rozebrano. - czasy współczesne- zachowany kapitularz w stanie niemal idealnym, oparty na dwóch filarach, przekryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Z dwóch podtrzymujących sklepienie filarów jeden zachował oryginalną głowicę; oryginalne są również otwory okienne w ścianie wschodniej. Obecnie urządzone jest tam lapidarium.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.5938 21.5735 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Koprzywnica, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 807
 • Borowski Franciszek Tadeusz ks., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia”, 18, 2011, 1, s. 133-8