Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Zbigniew z Tęczyna Ossoliński opat klasztoru Cystersów w Koprzywnicy oddaje szlachetnemu Józefowi Verroci pokojowcowi swemu i żonie jego Zofii w dożywotnie posiadanie sołectwo we wsi Sulów, określając obowiązki i prawa sołtysa, 25.04.1666 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zbigniew z Tęczyna Ossoliński, opat zakonu cystersów w Koprzywnicy, zapisuje klasztorowi dobra Inęcin wraz ze wsiami i folwarkami do nich należącymi, 25.04.1654 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zbigniew z Tęczyna Ossoliński opat z całym konwentem Cystersów w Koprzywnicy nadaje dożywotnio szlachetnemu Szymonowi i Jadwidze Piotrowskim sołectwo we wsi Bytrzyca z dwoma zagrodnikami, karczmą i połową łanu we wsi Zakrzówek, określając prawa i obowiązk, 03.02.1654 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Zygmunt August, król polski, powtarza i potwierdza dwa dokumenty Jana Młodziejowskiego, opata klasztoru w Koprzywnicy, nadające w użytkowanie Janowi Zaborowskiemu wsie Zrzęczyn i Kopytowa, 09.06.1572 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt August powtarza i zatwierdza poniższy dokument: "1561, 11 października, Koprzywnica: Jakub Komorowski opat z całym konwentem Cystersów w Koprzywnicy nadaje Stanisławowi Strzyżowskiemu sołtysowi klasztornej wsi Zakrzówek, dożywocie na tym sołectwie; ponadto, 1562 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 01.04.2014 13:03
Zygmunt III król polski potwierdza klasztorowi koprzywnickiemu przywileje z lat 1262-1577, 02.10.1602 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Zygmunt, król polski, potwierdza orzeczenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia sporu między burmistrzem i radą miasta Sandomierza a klasztorem cystersów w Koprzywnicy o dochody z jatek miejskich, 16.02.1515 r.
introduced: 24.06.2015 10:21 | last update: 24.06.2015 10:21

1 ... 7 8 9 10 11 12 13