Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Bartosz z Charbinowicz, podkomorzy sandomierski, zatwierdza granice między posiadłościami konwentu cystersów w Koprzywnicy i Anny, wdowy po Gniewoszu i jej syna Dersława z Sczmielowa [Ćmielowa?, Chmielowa?], 08.01.1421 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bolesław, książę krakowski i sandomierski, nadaje różne immunitety klasztorowi Cystersów w Koprzywnicy, dotyczące jej mieszkańców, 10.09.1262 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Bolesław, książę krakowski i sandomierski, nadaje różne immunitety klasztorowi Cystersów w Koprzywnicy, dotyczące m. Jasła, 10.09.1262 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Bolesław ks. krakowski i sandomierski potwierdza posiadłości i prawa klasztoru koprzywnickiego, 21.03.1277 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Collectio Autographorum, 10.01.1400 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
"Cystersi", 1731 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
"Cystersi", 1755 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Filip, biskup Fermo i legat papieski potwierdza opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Koprzywnicy dziesięcinę z wymienionych dóbr, 01.07.1279 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Filip, bp Fermo i legat papieski, potwierdza opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Koprzywnicy dziesięcinę z wyszczególnionych dóbr, 01.07.1279 r.
introduced: 24.06.2015 10:21 | last update: 24.06.2015 10:21
Filip Padniewski, bp krakowski, potwierdza nadanie dożywotniej dzierżawy wsi Zdanow i Golembiow Stanisławowi Wechadłowskiemu przez klasztor cystersów w Koprzywnicy, 12.12.1571 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22

1 2 3 4 5 6 7 ... 13