Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Fragment archiwum klasztoru, XVII century - XIX century
introduced: 27.05.2015 13:11 | last update: 27.05.2015 13:11
Franciszek Antoni Sapieha, opac cystersów z Koprzywnicy potwierdza, na prośbę starszych cechu kowali, ślusarzy, wędzidlarzy, złotników, blacharzy, mieczników i innych, artykuły cechowe, nadane mu kiedyś przez swoich poprzedników, 1729 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Franciszek Antoni Sapieha, opat cystersów w Koprzywnicy zatwierdza statut cechu kuśnierzy, ustanowiony w Koprzywnicy, na podstawie zezwoleń królewskich, przez swoich poprzedników, w tym zwłaszcza opata Adama Benedyktowskiego z Kurozwęk Kozłowskiego, który, 1729 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Fryderyk, elekt piskup krakowski eryguje prepozyturę w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Koprzywnicy, na prośbę przeora Jana i miejscowego konwentu cysterskiego, jako kolatorów, patronów i Jana Wysockiego, doktora dekretów, rektora tego kościo, 1491 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Hieronim Ossoliński, opat cystersów w Koprzywnicy potwierdza, na prośbę majstrów specjalności metalowych i drzewnych oraz szynkarskiej (razem 20 rzemiosł), prawa i obowiązki bractwa rzemieślniczego przy miejscowym kościele parafialnym, 1603 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Innocenty XI papież zatwierdza układ między opatem a zakonnikami klasztoru Cystersów w Koprzywnicy co do dochodów stołu opackiego i klasztornego, 22.12.1681 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
[I.N.] Jan Kazimierski, bp przemyski, sędzia komisarz papieski, potwierdza ugody pomiędzy klasztorem koprzywnickim a Janem Sulanowskim w sprawie posiadania wsi Krzypaczowic, przyłączając 3 dokumenty w tej sprawie, 13.09.1484 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Stanisław ze Skalbmierza, sędzia deputat biskupa krakowskiego, wydaje wyrok w sporze między Krystynem kanonikiem u św. Floriana pod murami Krakowa a kmieciami wsi Kopitowa należącymi do klasztoru cystersów w Koprzywnicy o opłatę dziesięciny snopowej, 29.11.1410 r.
introduced: 24.06.2015 10:21 | last update: 24.06.2015 10:21
[I.N.] Wyrok w sprawie prawa patronatu nad kościołem w Zręcinie dla klasztoru w Koprzywnicy z przytoczeniem wyroku Michała, proboszcza w Miechowie, sędziego papieskiego, 24.03.1397 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jakub Komornicki, opat, i konwent klasztoru cystersów w Koprzywnicy nadaje Stanisławowi Wechadłowskiemu dożywotnio dzierżawę wsi Zdanów i Golembiow, 10.01.1569 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22

1 2 3 4 5 6 7 ... 13