Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Jakub Komornicki, opat, wraz z konwentem klasztoru w Koprzywnicy nadają rozszerzone przywileje Mikołajowi Wyszyńskiemu na sołectwo w Niżnej Łące, 08.01.1559 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jakub Komorowski opat wraz z całym konwentem klasztoru Cystersów w Koprzywnicy oddaje szlachetnemu Mikołajowi Koźmianowi 4 łany gruntu sołeckiego z ogrodem i sadzawką we wsi Zakrzówek za 168 grzywien, określając jego prawa i obowiązki z tytułu posiadania, 01.02.1552 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Jakub Komorowski opat wraz z konwentem Cystersów w Koprzywnicy oddaje za 300 fl. Mikołajowi Rzeczyckiemu i jego matce Katarzynie trzy łany gruntu między wsią Sułów i Zakrzówek w celu wykarczowania i utworzenia wójtostwa oraz określa szczegółowo warunki, n, 20.03.1563 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Jakub [Komorowski] opat z całym konwentem klasztoru Cystersów w Koprzywnicy oddaje w dożywocie Sebastianowi Strzeżowskiemu sołtysowi klasztornej wsi Zakrzówek i żonie jego Elżbiecie pięć łanów gruntu przynależnych dawniej do tegoż sołectwa za 70 grzywien;, 24.01.1550 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Jan Głowacki ogłasza wyrok króla wydany na rokach zadwornych w sporze między klasztorem koprzywnickim a Stanisławem Tęczyńskim starostą bełskim i lubelskim o wybieranie stacji z klasztornej wsi Zakrzówek oraz przytaczają pozew: "1548, 2 listopada, Piotrkó, 1549 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Jan III król polski potwierdza klasztorowi koprzywnickiemu dziewięć dawniejszych dokumentów, 15.08.1675 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Jan Kazimierz, król polski, powtarza dokument Władysława IV, który zatwierdza dokument Mikołaja Alberta Gniewosza z Oleksowa, opata koprzywnickiego, zawierający wykaz przywilejów i stosunku opata i konwentu klasztoru w Koprzywnicy, 05.01.1651 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Kazimierz potwierdza zapis Zbigniewa z Tęczyna Ossolińskiego, opata cystersów, na rzecz klasztoru, dóbr Znęcin wraz z wsiami i folwarkami do nich należącymi, 27.01.1655 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, podkomorzy generalny ziemi lubelskiej poświadcza, że Jakub z Mełgwi i Jan, syn Falisława, dziedzice Blinowa, zobowiązali się pod kaucją 200 grzywien, w imieniu Stachny, żony Spytka Wielopolskiego, Doroty, żony Jakuba Meglewskie, 1452 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Jan Maciejowski, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr Pecziny a Dobrocice między Hieronimem Zakliką a Mikołajem Luberackim opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy, 25.09.1578 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22

1 2 3 4 5 6 7 ... 13