Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Jan Młodziejowski, opat koprzywnicki, potwierdza nadanie dzierżawy Zdanów i Gołębiów Stanisławowi i Annie Wechadłowskim z Wielogóry przez Jakuba Komornickiego, opata koprzywnickiego, 1571 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Młodziejowski, przeor i cały konwent cystersów w Koprzywnicy potwierdza zastaw wsi klasztornej Szewce, dokonany przez poprzedniego opata, Jakuba Komornickiego w 1566 r, za 800 zł na rzecz Mikołaja Benisławskiego, 1576 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Jan, opat klasztoru Cystersów w Koprzywnicy (Clara provincia), komisarz papieża Innocentego VIII, na mocy bulli: a) 1486, 14 stycznia, Rzym. Innocenty VIII, papież, poleca opatowi koprzywnickiemu zbadać założenie klasztoru Bożego Ciała w Kraśniku i zatwierdzić utworzoną przez Jana Rabszyńskiego fundacyę. b) 1469, 13 marca. Bodzięcin., 09.04.1487 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Jan, opat klasztoru na wzór klasztoru Bożego Ciała w Kazimierzu przy Krakowie, transsumuje w tej sprawie bullę papieża Innocentego VIII z 10 lutego 1487 r, wystawioną na prośbę Jana Rabsztyńskiego z Tęczyna, a dotyczącą zgody papieskiej na fundację tego k, 1487 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Jan XXII, papież, zatwierdza ogólnie wszystkie przywileje, nadane klasztorowi Cystersów w Koprzywnicy, 12.06.1329 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Kazimierz król polski potwierdza klasztorowi koprzywnickiemu przywilej Kazimierza króla polskiego z 25.VI.1360, 07.03.1456 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Kazimierz, król polski, zamienia wsie w ziemi sieradzkiej i sandomierskiej z Maciejem, opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy, 06.11.1369 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Kronika klasztorna, XVII century
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Krystyn, wojewoda i starosta sandomierski, wydaje wyrok w sprawie Wojciecha z Samborkowa, sędziego ziemskiego sandomierskiego, i pozwanego przez niego Dersława z Czissicz o korzystanie z brzegów Wisły między dobrami Obirów a Czissicze, 23.05.1407 r.
introduced: 24.06.2015 10:21 | last update: 24.06.2015 10:21
Krzysztof Zaborowski, opat klasztoru cystersów w Koprzywnicy, potwierdza nadanie dożywotniej dzierżawy wsi Zdanów i Gołębiów Stanisławowi Wechadłowskiemu, 15.06.1570 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13