Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Leszek, książę krakowski, sandomierski i sieradzki, nadaje klasztorowi Cystersów w Koprzywnicy „ius militale”, przyznane poprzednio przez Bolesława, księcia krak. i sandomierskiego, 17.04.1283 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Leszek, książę krakowski, sandomierski, sieradzki wznawia i potwierdza wolności klasztoru cystersów w Koprzywnicy, 22.01.1284 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Leszek ks. krakowski i sieradzki potwierdza posiadłości i prawa klasztoru koprzywnickiego, 22.01.1284 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Materiały ks Jana Fijałka o zasobach bibliotek klasztornych w dawnej Polsce, 1737 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Materiały źródłowe i warsztatowe do książki o bibliotekach średniowiecznych (klasztornych, kolegiackich i parafialnych w Polsce). Notatki z rękopisów Biblioteki Narodowej rewindykowanych traktatem ryskim z Rosji, obecnie w ogromnej większości nie istnieją
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Michał, opat i konwent cystersów w Koprzywnicy sprzedaje na wyderkauf czynsz 18 zł na wsiach Gniewoszowie i Sośniczany oraz w Beszycach i Szewcach, prałatom i kanonikom kolegiaty sandomierskiej za 500 zł, przeznaczonych na remont klasztoru, 1534 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Michał, opat; Jakub, prezbiter i inni przełożeni Koprzywnickiego konwentu OO. Cystersów, w imieniu swego klasztoru zrzekają się prawa patronatu do kościoła Wszystkich Świętych w Koprzywnicy i Ś-o Stanisława we wsi Zręczycach, w dyecezyi Krakowskiej, na rzecz Jana Tarnowskiego i Stanisława Niedrwickiego, 30.07.1540 r.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Mikołaj opat i konwent klasztoru cystersów w Koprzywnicy sprzedają Jakuszowi Siemia (szema) z Gołębiowa sołectwo w dobrach swoich Rudnik i Rczyszyn (Rcischin) w ziemi lubelskiej oraz zlecają mu lokację wsi, określając prawa i obowiązki sołtysa i poddanych, których tam osadzi., 25.10.1444 r.
introduced: 07.03.2014 08:50 | last update: 07.03.2014 08:50
Mikołaj opat klasztoru cystersów w Koprzywnicy, jako delegat papieski do sprawy objęcia kościoła parafialnego w Wąwolnicy i obsadzenia parafii przez benedyktynów klasztoru św. Krzyża na Łysej Górze, poleca opatowi klasztoru św. Krzyża, by wyznaczył jednego z zakonników na administratora parafii Wąwolnica, wykonując tym samym poniższą bullę papieską z 19 czerwca 1471r., którą transumuje i potwierdza, 19.06.1472 r.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Mikołaj, opat klasztoru w obecności priora Mikołaja, subpriora Wita, Mikołaja kustosza i in zakonników, sprzedaje sołectwo w Nagnajowie za Wisłą, Świętosławowi, zw Krolowicz i Jaszkowi, jego zięciowi, za 30 grzywien monety krakowskiej, 1420 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13