Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Mikołaj opat, Mikołaj przeor, Grzegorz podprzeor i cały konwent klasztoru cystersów w Koprzywnicy w diecezji krakowskiej zawierają polubowna ugodę z Mikołajem Zyema sołtysem w Zakrzowie, poszkodowanym przez zalanie łąki i młyna w Zakrzowie na skutek urządzenia przez klasztor nowego stawu rybnego w Lipnim Dole na rzece Bystrzycy oraz przez odebranie mu przez klasztor łąki w Rudniku i zniszczenie znaków granicznych sołectwa w Zakrzowie czyli uroczysk, wyznaczonych w przywileju fundacyjnym; ci sami potwierdzają lokację sołectwa wsi Zakrzów, przytaczając poniższy dokument, 03.01.1457 r.
introduced: 07.03.2014 08:49 | last update: 07.03.2014 08:49
Mikołaj Wojciech z Oleksowa Gniewosz, administrator opactwa koprzywnickiego, kanclerze królowej, biskup nominat włocławski z konwentem, nadaje dożywotnio szlachetnemu Mikołajowi Migilnickiemu i żonie jego Annie grunty w m. Koprzywnicy, 17.11.1641 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Miscellanea theologica, XIV/XV cent.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
"Odpisy dokumentów dotyczących polskich klasztorów cystersów i cysterek zebrane przez Edmunda Majakowskiego"
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Odpisy dokumentów z lat 1436-1752, zebrane do wydania w kodeksach dyplomatycznych przez Franciszka Piekosińskiego, przezeń nie wydane, XIX century - XX century
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Opat Krzysztof Bogoria Skotnicki daje Franciszkowi Kochańskiemu i jego sukcesorom prawo dożywocia na wójtostwie sulowskim, które tenże trzymał w dzierżawie za 1200 zł; ponadto dodaje mu jednego chłopa z gruntem i chałupą, zezwala na prowadzenie remontów d, 1766 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Opat Krzysztof Bogoria Skotnicki zezwala, aby Franciszek Kochański przyłączył do wójtostwa w Sulowie zagrodnika Domina Łysaka "piechotnego dniowego" z gruntem należącym do chałupy oraz pole przy karczmie, zwale mularzowskie, na określony czas, po upływie, 1767 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Otto z Plechowa sędzia i Jan z Biechowa, podsędek ziemi sandomierskiej zaświadcza, że Wojciech kostosz opatowicki, pleban w Miechocinie (w obecności świadków) sprzedaje należące do kościoła miechocińskiego karczmy zw Wieczerzyska, stojące nad Wisłą w Nagn, 1470 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Paweł Żelienski, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr wyszczególnionych między Jakubem Pozowskim a Krzysztofem Zaborowskim opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy, 13.09.1570 r.
introduced: 24.06.2015 10:22 | last update: 24.06.2015 10:22
Pełka iudex et Wilczko subiudex Sandomirienses pratum in Swięczyce abbati Koprzywnicensi in causa eiusdem cum haeredibus de Swinczyce adiudicant, 28.05.1369 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 13