Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Procent na kapitału lokowanego dla b. Zgromadzenia XX. Cystersów, 1819 - 1933 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Spór o propinację pomiędzy klasztorem a miastem, 1816 - 1865 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
XX. Cystersi z Koprzywnicy obrachunki z procentu od kapitałów na dobrach Bilcza lokowanych, 1819 - 1836 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Zaciągnięcie pożyczki na dobrach suprymowane XX. Cystersów Koprzywnickich vol. I, 1832 - 1838 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53