Mobilia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
Ołtarz boczny / z obrazami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i sceną Zwiastowania, XVIII century
introduced: 18.02.2015 11:52 | last update: 18.02.2015 17:53
Ołtarz boczny / z obrazami św.: Annej Samotrzeć i Barbary, XVIII century
introduced: 18.02.2015 11:52 | last update: 18.02.2015 17:53
ambona, Ambona, around 1730
introduced: 23.10.2014 23:35 | last update: 23.10.2014 23:35
ołtarz główny, Ołtarz główny, first half of the XVII cent.
introduced: 23.10.2014 23:30 | last update: 23.10.2014 23:30
ołtarz główny, Wniebowzięcie NMP, 1645 r.
introduced: 23.10.2014 23:32 | last update: 23.10.2014 23:32
polichromia, Polichromia, begining of the XV cent.
introduced: 23.10.2014 23:28 | last update: 23.10.2014 23:28
stalle, Stalle, half of the XVII cent.
introduced: 23.10.2014 23:34 | last update: 23.10.2014 23:34
Ambona, around 1730
introduced: 18.02.2015 11:52 | last update: 18.02.2015 11:52
Epitafium Hieronima Otwinowskiego, around 1620
introduced: 18.02.2015 11:52 | last update: 18.02.2015 11:52
Epitafium Stanisława Wyżyckiego, around 1649
introduced: 18.02.2015 11:52 | last update: 18.02.2015 11:52

1 2