Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian)
plan, Tabula geometrica ortus Monasterii Coprivnicensis Cuattienentiis, 1734 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
rysunek, Kościół parafialny /dawniej cystersów/ p.w. św. Floriana, 1884 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny kościoła i klasztoru, 1843 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny (zdekompletowany) kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19