Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska)
Kościan, klasztor, 1608 r.
introduced: 25.10.2014 01:09 | last update: 15.01.2015 09:08
Kościan, kościół klasztorny, 1608 r.
introduced: 25.10.2014 01:12 | last update: 15.01.2015 09:08