Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska)
Apologia. Tho iest Dowody y obrona Confesyey Kosciołow polskich w wyerze prawdziwey […] od ludzi krzesciańskich w Polszcze wydana. Przeciwko niesprawiedliwemu rozsądkowi […] niewiedzieć których katholikow […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Confessio fidei catholicae Christiana authoritate Synodi provincialis quae habita est Petricoviae anno 1551 mense Junio aedita […] Pars Prior
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Czysciec to iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach/ o mszach/ y iałmużnach za umarłe wierne: y o mękach czyscowych po śmierci. Teraz nowo zebrana y wydana […] Przez […].
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
De expresso Dei verbo. Ad Sigismundum Augustum Poloniae regem […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Epistolae Indicae. De stupendis […] rebus, quas divina bonitas in India […] per Societatem nominis Jesu operari dignata est […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Henrici Poloniae regis nuper electi Triumphus quo Lutetiae exceptus est […] Authore […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Inauguratio coronatio, electioque aliquot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Austriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bautheri, De septemuiratu principum electorum […]., [1]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Inauguratio coronatio, electioque aliquot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Austriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bautheri, De septemuiratu principum electorum […]., [2], Onuphrii Panvinii […] De comitiis imperatoriis […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Inauguratio coronatio, electioque aliqvot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Austriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bautheri, De septemviratu principum electorum […]., [3], Michaelis Beutheri De septemviratu principum electorum […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Inauguratio coronatio, electioqve aliqvot imperatorum: nempe a […] Maximiliano Primo, ad […] Matthiam Avstriacum […] nec non dissertatio Onuphrii Panvinii ac Michaelis Bavtheri, De septemuiratu principum electorum […]., [4], […] Leges et constitutiones imperiales svb Avrea Bulla Caroli IV […].
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09

1 2