Monastery:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.06.2016 22:11

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kościan

Other name(s): niem. Kosten, lit. Koscianas, ros. Косьцян [pol. Kosʹcian, ang. Kos'tsyan]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kościański

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Description:

Dominikanie prowadzili szkołę przyklasztorną (EK, 9, 983).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Mikołaj

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: poznańska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1830 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.0914 16.6414 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
  • Wrzeszcz Maria, Kościan, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 982-983