Monastery:
Benedyktyni, Kościelna Wieś (św. Wawrzyńca) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 22:54

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1193 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1797 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kościelna Wieś

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski

Additional location information: gmina Gołuchów

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1193 r.

Description:

Benedyktyni przejęli zabudowania po przeniesionym do Ołbina klasztorze norbertanów.

Według Encyklopedii Katolickiej, klasztor powstał ok. poł. XII w. (przed 1175 r.) jako klasztor podwójny norbertański, którego żeńska część została przeniesiona ok. 1190 r. do Strzelna, a męska do benedyktyńskiego opactwa św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu (zgodnie z reformą domu zakonnego, dokonaną przez bpa Cypriana i za pozwoleniem abpa gnieźnieńskiego Piotra II, bpa wrocławskiego Bolesława Wysokiego). Następnie osiedlili się (po trwającym do 1234 r. sporze) usunięci stamtąd benedyktyni, zakładając tu prepozyturę zależną od opactwa w Tyńcu (EK, 9, 987-988).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Wawrzyńca

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1797 r.
  • Description:

   Pozostałości klasztoru zostały rozebrane.

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.7856 18.0089 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Kościelna Wieś, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 987-988