Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kowno (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 23:17 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1808 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kowno

Current name(s): Kaunas

Other name(s): niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • ul. Vilniaus gatve 26., Kowno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, aps. [okr.] kowieński

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1808 r.

Description:

augustianie-eremici z Wilna, którzy otrzymali kościół w. Piotra i Pawła w zamian za budynek klasztoru w Wilnie, przekazany uniwersytetowi

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1864 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.8971 23.8889 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096
 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 147, 165-7

Foto

widok obecny