Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kowno (św. Jerzy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.06.2016 23:26

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1467 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1851 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kowno

Current name(s): Kaunas

Other name(s): niem. Kauen, ang. Kaunas, biał. Каўнас [pol. Kaunas, ang. Kawnas], ros. Каунас [pol. Kaunas, ang. Kaunas]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] kowieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1467 r.

Description:

Fund. kasztelan S. Sędziwojewski

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jerzy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kowieńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1851 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 54.8984 23.9035 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kosman Marceli, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1095-1096
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Links

Foto

Kościół pobernardyński św. Jerzego w Kownie. Autor: Lestat (Jan Mehlich)
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaunas_-_St._George_church_01.jpg