Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kowno (św. Jerzy)
Mappa koscioła, klasztoru, folwarku i placów do niego należących Księży Bernardynów kowieńskich pod tytułem św. Jerzego Męczennika, przy opisaniu się ugodliwym i wieczystym z miastem J. K[rólewskiej] Mości Kownem r. 1776 dnia 3 Augusta sporądzona, 1776 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
"Mappa kościoła, klasztoru, folwarku y placow do niego należących Xsięży Bernardynów kowieńskich pod tytułem Św Jerzego męnczennika, przy opisaniu się ugodliwym y wieczystym z miastem JK Mści Kownem r 1776 dnia 3 Augusta sporządzona", 1776 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Wiadomość ogólna w Aktach Wizyt Klasztorów XXży Bernardynów Wileńskiego, Grodzieńskiego, Kowieńskiego, Słonimskiego, Trockiego, Kustyńskiego i Janowskiego z Roku 1818 podana, 1818 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta Klasztoru XX. Bernardynow Kowieńskich Gubernij Litewsko-Wilenskiey, Powiatu y Dekanatu Kowienskiego z Roku 1818, 1818 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta Kościoła y Klasztoru Kowieńskiego Xięży Bernardynów w Gubernij Wileńskiey, w Powiecie, Mieście y Dekanacie Kowieńskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona, 1831 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52