Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kowno (św. Jerzy)
plan, Założenie klasztorne bernardynów, 1776 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11