Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Koźmin (Niepokalane Poczęcie NMP)
Klasztory Spis 1817-25, 01.02.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 19.03.1808 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 01.02.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 01.02.1828 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35

1 2