Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Barbara m.)
Kraków, klasztor, XVI/XVII cent.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 15.01.2015 09:08
Kraków, kościół klasztorny, 1338 - 1402 r.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 15.01.2015 09:08