Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Piotr i Paweł)
rysunek architektoniczny, Kraków. Kościół św. Piotra i Pawła
introduced: 31.10.2014 15:41 | last update: 31.10.2014 15:41
rysunek architektoniczny, Kraków. Plan kościoła pojezuickiego pw. śś. Piotra i Pawła, 1980 r.
introduced: 30.09.2014 18:50 | last update: 30.09.2014 18:50

1 2