Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Bienica (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 15.01.2016 10:50 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1700 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1852 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bienica

Current name(s): Беніца [pol. Bienica, Bienиcia, ang. Byenиtsya]

Other name(s): Беніца; Бейніца; Benitsa; Benica; Benice, ukr. Бениця [pol. Benycia, ang. Benytsya]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] mołodeczański

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1700 r.

Description:

Fund. Michał Kazimierz Kociełł, kasztelan trocki, kościół murowany  konsekrowany 1704, klasztor drewniany.
pow. oszmiański, bp. wileńskie, prow. małopolska, od 1731 litewska.

1772: 8 księży, 9 kleryków, 4 braci; 1843: 9 ojców, 3 braci.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1852 r.
  • Description:

   Skasowany w 1852 r., ponieważ liczba zakonników spadła poniżej 8.
   Kościół w 1866 roku przerobiony na cerkiew prawosławną, 1919 rewindykowany jako kościół parafialny rzymsko-katolicki

Map

Location: exact

Geolocation: 54.346612 26.556615 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wyczawski H. E., Bienica, Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 23-24
 • Bienica, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1: [Aa - Dereneczna], Warszawa, 1880, s. 218