Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Bienica (Trójca Święta)
Wizyta Całego Funduszu Rzymsko-Katolickiego Kościoła Parafialnego, Klasztoru XX. Bernardynow Bienickich Dyecezyi y Guberniy Lit[ews]ko-Wilenskiey, Powiatu y Dekanatu Oszmianskiego, Prowincyi Lit[ews]kiey za Rok 1820 skutkiem ukazu Wilenskiego rządzona, 1820 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Bienickiego Bernardyńskiego Gubernii Wilenskiey, Powiatu i Dekanatu Oszmianskiego z Roku 1818, 1818 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta Kościoła Parafialnego Klasztoru Bienickiego XX. Bernardynow, w Gubernii Wilenskiey w Powiecie y Dekanacie Oszmianskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona […], 1830 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52