Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni od pokuty, Kraków (św. Marka Apostoła)
Juliusz II potwierdza na prośbę Jana, przeora kościoła św Marii Demetro w Rzymie kanonikom regularnym od pokuty klasztory, kościoły i posiadłości wymienione w transumowanej bulli Bonifacego VIII z 1295 r (w Rzymie, Aliesphet, Cuanien, Pradze, Pordaby, Elu, 1507 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Kazimierz, król polski, pozwala Wojciechowi z Żychlina wykupić łąki przylegające do klasztoru Bożego Ciała w Krakowie z rąk spadkobierców kanonika Antoniego z Tokar i obciąża je dodatkowo 60 grzywnami zapisu, 26.04.1468 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:40
Kazimierz, król polski, pozwala Wojciechowi z Żychlina wykupić łąki przylegające do klasztoru Bożego Ciała w Krakowie z rąk spadkobierców kanonika Antoniego z Tokar i obciąża je dodatkowo 60 grzywnami zapisu, 26.04.1468 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:45
Psałterz floriański / Psalterium trilingue, XIV/XV cent.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
Spuścizna Stanisława Tomkowicza: Materiały dotyczące działalności twórcy spuścizny, 1899 - 1909 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Wykład teologii dogmatycznej, 1765 r.
introduced: 14.02.2014 13:47 | last update: 14.02.2014 13:47