Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni od pokuty, Kraków (św. Marka Apostoła)
Kraków - Kanonicy de Saxa
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Kanonicy regularni. Resolutio ad Memoriale Canonicorum Regularium Cracoviensium
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26