Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni od pokuty, Kraków (św. Marka Apostoła)
rysunek, Kościół pw. św. Marka, 1856 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek, Kościół pw. św. Marka, 1856 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kościół (dawniej marków) p.w. św. Marka. Pomiar inwentaryzacyjny, 1921 - 1922 r.
introduced: 26.04.2014 14:12 | last update: 26.04.2014 14:12
rysunek architektoniczny, Kościół (dawniej marków) p.w. św. Marka. Pomiar inwentaryzacyjny, 1921 - 1922 r.
introduced: 26.04.2014 14:12 | last update: 26.04.2014 14:12
rysunek architektoniczny, Kościół (dawniej marków) p.w. św. Marka. Pomiar inwentaryzacyjny, 1921 - 1922 r.
introduced: 26.04.2014 14:12 | last update: 26.04.2014 14:12