Monastery:
Norbertanki, Kraków (św. Norberta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.06.2016 01:00

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1633 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1803 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kraków

Other name(s): łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Karola Olszewskiego, 30-962, Kraków-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków
 • Wydział Prawa i Administracji UJ (Collegium Chemicum), Karola Olszewskiego 2, 30-962, Kraków-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Norbertanki

Other accepted Polish names: Premonstratenki

Full Polish name of the congregation: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Full Latin name of the congregation: Ordo Praemonstratensis

Short Latin name: OPraem.

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1633 r.

Description:

W 1633 r. norbertanki ze Zwierzyńca otrzymały od króla zgodę na wybudowanie klasztoru w obrębie murów miejskich Krakowa. Klasztor ten miał stanowić zabezpieczenie na wypadek wojny, aby mniszki mogły schować się w mieście.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Church dedication: św. Norberta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1803 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0603 19.9342 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Norbertanki, Zakon Norbertański, białe kanoniczki św. Norberta, [w:] Henryk Antoni Stachowski (red.), Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków, 2000, s. 666