Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Kraków (św. Norberta)
"Inne zgromadzenia zakonne", 1745 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Inwentarz posiadłości i powinności włościan wsi […] Olszanica, 1831 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Jan XXIII, papież, na prośbę króla Władysława poleca bpowi krakowskiemu, aby zredukował cztery klasztory premonastrateńskie [norbertanów: Zwierzyniec, Imbramowice, Busko, Krzyżanowice] do dwóch, 15.01.1444 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
"Klasztor Panien Norbertanek na Zwierzyńcu przy Krakowie" - urzędowe wykazy hipoteczne, 1856 - 1865 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Księga pamiętnicza Jakuba Michałowskiego", t. 3, 1651 r.
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Listy różnych osób do różnych adresatów
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Opisanie klasztoru św. Norberta przy Wiślnej Bramie, wykazy uposażenia, 1800 r.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
„Percepta z roku 1795 zebrana z dóbr tudzież sum tak wyderkaufowych jako i prostym długiem zapisanych służąca na utrzymanie Klasztoru Przewielebnych Panien Kanoniczek Premonstrateńskich Reguły Świętego Norberta w Krakowie od dnia 1 stycznia roku 1795 a przez wielebną jejmość pannę Zuzannę Gackównę prowizorkę podana”, 1795 - 1801 r.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Pius VI, papież, Ferdynandowi, arcybpowi kartagińskiemu i nuncjuszowi przy Stanisławie Auguście, królu polskim, poleca dopełnienie prośby opatki i kanoniczek klasztoru zwierzynieckiego o potwierdzenie im wykonywanego od założenia w r. 1146 prawa wyboru proboszcza, 11.10.1789 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Spuścizna Stanisława Tomkowicza: Materiały dotyczące działalności twórcy spuścizny, 1894 - 1912 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19

1 2