Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Kraków (św. Norberta)
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi duchownej Kamieńczyce, pow. pińczowski, gub. radomska, dobra i gmina Kamieńczyce, 1846 - 1866 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi duchownej Wężerów, dobra i gmina Wężerów, pow. Miechowski, 1846 - 1863 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi Imbramowice, pow. olkuski, gub. radomska, gmina Imbramowice, 1849 - 1866 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi Sławice Duchowne, pow. miechowski, gub. radomska, gmina Sławice Duchowne, 1847 - 1864 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35