Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta)
Folwark Hulciański, 1779 - 1781 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Fundacya summy sta tysięcy na wykupno niewolnikow przez Jaśnie Wielmożnego J.M.Pana Stefana z Bidzin Bidzińskiego, 1698 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
In tertia parte cursus philosophicis et Metaphysica, 1669 - 1670 r.
introduced: 30.04.2015 11:47 | last update: 30.04.2015 11:47
In Universae Aristotelis Philosophiae speculativae Cursum. Ad mentem Angelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis praefatio, 1691 r.
introduced: 30.04.2015 11:47 | last update: 30.04.2015 11:47
In Universae Philosophiae Speculativae Cursum, XVII century - XVIII century
introduced: 30.04.2015 11:47 | last update: 30.04.2015 11:47
Kapitały trynitarskie podejmowane przez Bonifratrów. Sprawozdania urzędowe, XVIII/XIX cent.
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48
Kurendy, uniwersały, cyrkularze, 1796 - 1803 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Liber expensarum et perceptarum VIII. 1796 - III. 1800 Konwent Trynitarzy na Kazimierzu, 1796 - 1800 r.
introduced: 30.04.2015 11:47 | last update: 30.04.2015 11:47
Liber expensarum III 1724 - III 1725 (fragm.), 1724 - 1725 r.
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48
Liber in quo annotantur missae..., 1764 - 1793 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46

1 2 3 4