Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta)
Tractatus brevis de Institutionibus dialecticis, 1706 - 1708 r.
introduced: 30.04.2015 11:47 | last update: 30.04.2015 11:47
Trynitarze contra Bonifratrzy, around 1810 - 1812
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48
Trynitarze majątki (varia), XVIII century - XIX century
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48
Varia, 1768 - 1870 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Wydatki IV 1748 - IX 1771, 1748 - 1771 r.
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48
1. Regestr wydatków III 1725 - V 1742; 2. Dochody III 1724 – XII 1741, 1724 - 1742 r.
introduced: 30.04.2015 11:48 | last update: 30.04.2015 11:48

1 2 3 4