Architektura

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta)
Kraków-Kazimierz, klasztor, around 1751 - 1765
introduced: 08.09.2014 19:39 | last update: 15.01.2015 09:08
Kraków-Kazimierz, kościół klasztorny, 1752 - 1758 r.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 15.01.2015 09:08