Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta)
Dotyczy przeniesienia sumy złp. 12000 XX. Trynitarzy z dóbr Rogowa na dobra Wilczkowice, 1810 - 1811 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Varia potrynitarskie, Kościół św. Trójcy. Ojców redemtionis na Kazimierzu, XX century
introduced: 12.06.2015 12:18 | last update: 12.06.2015 12:20
Varia potrynitarskie, List P. Pierrela O.SS.T do nieznanego bonifratra wraz z tłumaczeniem w sprawie pomocy w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii trynitarzy w Krakowie i Polsce, XX century
introduced: 12.06.2015 12:18 | last update: 12.06.2015 12:21
Varia potrynitarskie, Odpowiedź na list P.Pierrela, XX century
introduced: 12.06.2015 12:18 | last update: 12.06.2015 12:22
Varia potrynitarskie, XVIII century - XX century
introduced: 12.06.2015 12:18 | last update: 12.06.2015 12:18