Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla)
Jan Józef Jałowiecki (Misjonarze)
introduced: 26.09.2014 15:08 | last update: 04.04.2015 22:53