Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta)
Akta tyczące się oddania na użytek wojska zabudowań klasztoru ks. ks. Augustianów w mieście Krasnymstawie w woj. Lubelskim, 1823 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Akta w sprawach finansowych i gospodarczych klasztoru, 1759 - 1812 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Jan III, król polski, potwierdza wszystkie przywileje nadane klasztorowi augustianów w Kasnymstawie przez królów polskich, 29.06.1684 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Jan Kazimierz, król polski, potwierdza dokumenty królów polskich nadające klasztorowi augustianów w Krasnymstawie uposażenie w gotówce i w naturze, 28.03.1659 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Michał, król polski, potwierdza augustianom z Krasnegostawu przywileje nadane klasztorowi wymieniając bez powtarzania dokument Jana Kazimierza [1659 III 28, Warszawa] i umowę o grunt [1638.07.06, Krasnystaw], 11.11.1669 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Władysław IV, król polski, wyjmuje spod jurysdykcji miejskiej poddanych klasztoru ojców augustianów w Krasnymstawie, 18.03.1643 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Wykaz funduszów, wydatków i długów klasztoru Augustianów w Krasnymstawie, 1842 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument, w którym Aleksander, król polski, [1503.11.26, Lublin] uposaża klasztor augustianów w Krasnymstawie z dochodów z cła chełmskiego, 1550 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26